Droog/ Nat evenement parkeergarage Garenmarkt

Op 24 januari 2018 is een mijlpaal bereikt met het Droog/ Nat evenement bij de parkeergarage Garenmarkt. Samen met de klankbordgroep en ondernemers uit de directe nabijheid van de Garenmarkt is samen met de wethouder een bezoek gebracht aan de bouwput.

Nu is het nog mogelijk om rond te lopen op ongeveer hetzelfde niveau als waar straks de eerste ondergrondse parkeerlaag voor auto’s is. De komende tijd gaat de aannemerscombinatie Dura Vermeer- Besix  water in de put zetten en starten ze met het ‘baggeren’ van de grond uit de put.

IMG_6417

Klankbordgroep en ondernemers gaan ssmen met de aannemer DVB en Gemeente Leiden de put in.

Klankbordgroep en ondernemers gaan samen met de aannemer DVB en Gemeente Leiden de put in.

Op de project website kan men zelf de voortgang volgen via de webcam, zie: http://www.garenmarktleiden.nl/blik-op-het-project/project-beeld/

Share