integraal Contractmanagement

Inkoop - aanbesteden - contracteren - contractmanagement - tendermanagement - best value

Welkom op de website van in2Contracts

in2Contracts is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in inkoop, aanbesteden, contracteren, contractmanagement en tendermanagement. Wij leveren expertise aan opdrachtnemers en opdrachtgevers ter ondersteuning van de professionalisering van het inkoop- of contracteringstraject.

in2Contracts streeft ernaar om integraal contractmanagement voor de klant begrijpelijk te maken, van initiatief tot het einde van het traject.

Vanaf medio januari 2020 houdt in2Contracts samen kantoor met Yme Project & Contracts in Alphen a/d Rijn.

Share