Werkwijze

Het merendeel van problemen bij (bouw)projecten wordt veroorzaakt door raakvlakproblemen tussen de verschillende stappen in het (bouw)proces.  Bij oplevering blijkt het gerealiseerde object toch niet zo goed geïntegreerd te zijn met de omgeving  en/ of afgestemd met de eindgebruiker. Iedere partij die zijn onderdeel van het (bouw)proces heeft afgerond, heeft echter het idee dat zij geen fouten hebben gemaakt. Het gevolg is dat dit tot meerkosten en mogelijke vertraging leidt voor de opdrachtgever.

in2Contracts hanteert daarom een integrale werkwijze. Hierbij staat een Plan van Aanpak Contractfase centraal dat door of voor de opdrachtgever wordt opgesteld. Het Plan van Aanpak beschrijft op hoofdlijnen de verschillende onderdelen in het (bouw)proces :

 1. Doelstellingen (duurzaamheid, MVO, etc.)
 2. Scope en gewenste kwaliteitsniveau
 3. Randvoorwaarden en uitgangspunten
 4. Budget
 5. Planning
 6. Organisatie
 7. Risico’s
 8. Projectscope –> contractscope(s)
 9. Contracteringsstrategie

In overleg met de opdrachtgever wordt vervolgens bepaald hoe de verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s wordt geregeld voor het project. En op welke wijze opdrachtgever in2Contracts hierbij wil inzetten.

De soorten werkzaamheden die door in2Contracts kunnen worden geleverd zijn hieronder weergegeven.

 • Advisering  met een inspanningsverplichting (bestede uren x uurtarief)
 • Advisering  met een resultaatsverplichting (product tegen een vaste prijs)
 • Management Contracting (management fee of bestede uren x uurtarief)

 

Share